Disclaimer en Copyright

Intellectuele eigendomsrechten:

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren GENUX BV te Hengelo (O) of derden toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Partycentrum Danssalon GENUX de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Toegezonden foto's, illustraties en andere bestandsdelen die o.a op
genux.nl geplaatst worden, zijn automatisch eigendom van Genux BV en kunnen voor PR doeleinden gebruikt worden.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van
genux.nl, is het mogelijk dat de informatie die op genux.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen, mededelingen en het gastenboek op de website
genux.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van GENUX BV, de directie en medewerkers, redactie en de webmaster.

Gastenboek spam en het plaatsen van berichten met commerciŽle doeleinden zijn verboden. Een commercieel bericht geplaatst in het genux gastenboek wordt gezien als een advertentie. Voor het adverteren in het Genux gastenboek rekenen wij een bijdrage van Ä 250,- ex BTW van de instelling waarnaar deze verwijst.  Welke dient te worden voldaan binnen 8 dagen na plaatsing aan Genux BV te Hengelo O. Bij het niet tijdig na komen van deze verplichting wordt het bedrag verhoogd.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op
genux.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Websites van derden kunnen tevens links naar genux.nl hebben. GENUX BV heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door genux.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.


Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van
genux.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om genux.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van genux.nl verkregen is.
genux.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via
genux.nl verkregen informatie.

De informatie op
genux.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Genux staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder vermelding van Genux B.V,. onder nummer 08101676

Deldenerstraat 24 . 7551 AG  . Hengelo (Ov)  . Tel. 074-2919290  . info@genux.nl

   

Copyright & disclaimer